o firmie

usługi bezpłatne

usługi odpłatne

rejestracja

lekarze

psycholodzy

logopedzi
PRYWATNY PSYCHIATRYCZNY GABINET LEKARSKI
Małgorzata Winkiel-Skóra
lek.med. psychiatra
tel. 0601 44 72 61
AUTYZM [gr.], med. objaw zaburzeń psych., wycofanie się w obręb świata zniekształconych chorobowo przeżyć wewn., gł. urojeń; tendencji do wycofywania się i izolowania od otoczenia nie musi towarzyszyć poczucie rezygnacji i osamotnienia; w nasilonej postaci rzeczywistość chorobowa wyczerpuje zainteresowania chorych, co nie wyklucza możliwości rzeczowego kontaktu w konkretnych sprawach; typowy, choć nieczęsty objaw schizofrenii.

AUTYZM DZIECIĘCY, choroba psych. ujawniająca się między 3–6 rokiem życia, czasem po okresie prawidłowego rozwoju; charakterystyczne są: znaczne ograniczenie lub brak zainteresowania kontaktem z najbliższym otoczeniem i rówieśnikami, dziwaczność werbalnych i pozawerbalnych sposobów porozumiewania się, niezdolność do zabaw wymagających wyobraźni, stereotypowość i dziwaczność zainteresowań i czynności; czynnikami predysponującymi są różnego rodzaju dysfunkcje mózgu; istotna przyczyna nie jest znana; występuje u 4–5 dzieci na 10 tys. dzieci; przebieg przewlekły, rzutuje na rozwój dziecka, które często nie osiąga sprawności językowej, społ. lub intelektualnej koniecznej do w pełni samodzielnej egzystencji; w leczeniu stosuje się różne metody psychoterapii korygującej i wzbogacającej możliwości rozwojowe.


źródło: encyklopedia.pwn.pl
USŁUGI BEZPŁATNE
W RAMACH UMOWY Z NFZ

poradnie:
psychiatryczno-psychologiczna
logopedyczna

Kraków, ul. Rusznikarska 17
tel. (012) 632 20 90
poradnie:
psychiatryczna
psychologiczna
logopedyczna
antynikotynowa

Kraków ul. Pachońskiego 12
tel. (012) 420 50 00
rejestracja@psychemed.pl
© 2009 PSYCHE-med | webmaster