o firmie

usługi bezpłatne

usługi odpłatne

rejestracja

lekarze

psycholodzy

logopedzi
PRYWATNY PSYCHIATRYCZNY GABINET LEKARSKI
Małgorzata Winkiel-Skóra
lek.med. psychiatra
tel. 0601 44 72 61
Zaburzenia słuchu fonematycznego

Odpowiednio wykształcony słuch fonematyczny umożliwia prawidłową wymowę, wychwytywanie różnic między słowami podobnie brzmiącymi, ale mającymi inne znaczenie, a w końcu dokonywanie analizy i syntezy słuchowej wyrazów, co stanowi podstawową czynność w nauce czytania i pisania. Za pomocą słuchu fonemowego, dziecko może wyodrębnić z potoku mowy wyrazy, w wyrazach - sylaby, w sylabach - głoski, a zwłaszcza głoski dźwięczne, od ich bezdźwięcznych odpowiedników.

Zaburzenia słuchu fonematycznego utrudniają rozumienie mowy i są przyczyną:

* wadliwej realizacji głosek (opuszcza, przestawia lub dodaje różne głoski, sylaby), powodującej trudności w czytaniu (uporczywe literowanie) i pisaniu ze słuchu dłuższych wyrazów, zniekształcanie wyrazów w dyktandzie (niekiedy dysleksja, dysgrafia);
* trudności w rozumieniu złożonych instrukcji i poleceń słownych;
* trudności w zapamiętywaniu, powtarzaniu trudnych wyrazów i dłuższych zdań;
* trudności w tworzeniu zdań i opowiadań, ubogiego zasobu słów, występowania agramatyzmów, prymitywnych, prostych zdań w opowiadaniu;
* trudności w pisowni wyrazów ze zmiękczeniami, kłopoty z różnicowaniem j - i, opuszczanie wyrazów, końcówek wyrazów, elizje nagłosowe i śródgłosowe, zamiana głosek dźwięcznych na bezdźwięczne, syczących głosek na szumiące;
* trudności w zapamiętywaniu ciągów słownych, np. dni tygodnia, nazw miesięcy oraz treści wierszy i piosenek, a także trudności w nauce tabliczki mnożenia;
* trudności w zapamiętaniu, powtórzeniu trudnych wyrazów i dłuższych zdań;
* opóźnionego rozwoju mowy i wad wymowy. Dziecko dobrze słyszy słowa, lecz w ciągu mownym nie potrafi rozróżnić pojedynczych dźwięków, lub złożyć je w całość dźwiękową.
* trudności w różnicowaniu dźwięków mowy (głównie tych o podobnym brzmieniu) i określeniu ich położenia w wyrazie (na początku, na końcu, w środku);
* trudności z rozróżnianiem tzw. paronimów, czyli słów różniących się jedną głoską np. t - d;
* problemów z dokonywaniem analizy sylabowej i głoskowej wyrazów;
* trudności w syntetyzowaniu (scalaniu) sylab i głosek w wyrazie;
* nieprawidłowego odczytywania znaczeń wyrazów, np. buty - budy, oraz wadliwej wymowy (zdarzyć się może np. buty - „puty”);
* problemów w pisaniu, zwłaszcza z dwuznakami, spółgłoskami miękkimi, dźwięcznymi i bezdźwięcznymi;
* trudności w nauce języka obcego.

źródło: Poradnik logopedyczny
USŁUGI BEZPŁATNE
W RAMACH UMOWY Z NFZ

poradnie:
psychiatryczno-psychologiczna
logopedyczna

Kraków, ul. Rusznikarska 17
tel. (012) 632 20 90
poradnie:
psychiatryczna
psychologiczna
logopedyczna
antynikotynowa

Kraków ul. Pachońskiego 12
tel. (012) 420 50 00
rejestracja@psychemed.pl
© 2009 PSYCHE-med | webmaster