o firmie

usługi bezpłatne

usługi odpłatne

rejestracja

lekarze

psycholodzy

logopedzi
PRYWATNY PSYCHIATRYCZNY GABINET LEKARSKI
Małgorzata Winkiel-Skóra
lek.med. psychiatra
tel. 0601 44 72 61
Lekomania

Dane tu przedstawione mają jedynie wartość informacyjną i nie mogą zastąpić profesjonalnej porady lekarskiej.

Jeśli ktoś używa leku (lub innej substancji chemicznej) nie dla jego zwykłego działania, ale dla działań nieadekwatnych do potrzeby, wówczas mówimy o nadużywaniu leków (lekomanii). W zależności od rodzaju leku działania te sięgają od senności do podniecenia, od uczucia szczęścia do złudzeń wielkich możliwości.


Objawy

* Uporczywy brak apetytu, chudnięcie.
* Zmiany w wyglądzie, np. przekrwione oczy, niewyraźna mowa, niezręczne ruchy.
* Zmiany zachowania, np. nagłe zmiany nastroju, długie nieobecności w domu, niewytłumaczona potrzeba samotności, unikanie przyjaciół i członków rodziny.
* Słabe wyniki w szkole, np. gorsze stopnie, słaba koncentracja, brak zainteresowania nauką, dotychczasowym hobby lub pracą.
* Specyficzny zapach ubrań.
* Podejrzane tabletki lub kapsułki znajdowane w rzeczach osobistych.
* Znikanie leków przepisywanych na recepty z domowej apteczki.


Przyczyny
Oto przyczyny nadużywania leków, jakie podają młodzi ludzie:

* Ciekawość - chęć spróbowania nowych rzeczy.
* Nacisk ze strony rówieśników - niechęć do wyróżniania się w grupie.
* Frustracja - ucieczka od problemów w szkole i w domu.
* Nuda - nie ma się czym zająć.
* Niska samoocena - uciekanie się do leków w celu podniesienia swej wartości.
* Chęć zwiększenia swojej wydolności psychofizycznej.


Powikłania

* Tolerancja leku - gdy osoba nadużywająca leku potrzebuje coraz większych dawek w celu uzyskania tego samego skutku.
* Uzależnienie od leku - gdy osoba uzależniona doznaje objawów odstawienia, jeśli przestanie brać dany lek.
* Halucynacje i inne zaburzenia umysłowe (zależnie od leku).
* Uszkodzenie różnych narządów ciała (zależnie od leku).


Co możesz zrobić
Rodzice (opiekunowie)

* Otwarcie porozmawiaj z dzieckiem o nadużywaniu leków. Wytłumacz, dlaczego leki są szkodliwe. Ważne jest, aby twoje dziecko wiedziało, że chcesz mu pomóc, ponieważ je kochasz.
* Spędzaj czas ze swoim dzieckiem. Staraj się poznać je oraz jego problemy.
* Unikaj palenia i picia, zwłaszcza w obecności dzieci. Dawaj dobry przykład.
* Zachęcaj dziecko do podjęcia różnych zajęć w domu lub na świeżym powietrzu (np. czytanie, malowanie, szachy, muzyka, przedstawienia, taniec, sporty, itp.).
* Poszukaj profesjonalnej pomocy.


źródło: www.gazeta.pl/zdrowie
USŁUGI BEZPŁATNE
W RAMACH UMOWY Z NFZ

poradnie:
psychiatryczno-psychologiczna
logopedyczna

Kraków, ul. Rusznikarska 17
tel. (012) 632 20 90
poradnie:
psychiatryczna
psychologiczna
logopedyczna
antynikotynowa

Kraków ul. Pachońskiego 12
tel. (012) 420 50 00
rejestracja@psychemed.pl
© 2009 PSYCHE-med | webmaster