o firmie

usługi bezpłatne

usługi odpłatne

rejestracja

lekarze

psycholodzy

logopedzi
PRYWATNY PSYCHIATRYCZNY GABINET LEKARSKI
Małgorzata Winkiel-Skóra
lek.med. psychiatra
tel. 0601 44 72 61
Nerwice

Terminem "nerwice" obejmuje się zespół psychogennych zaburzeń emocjonalnych, których źródłem są nierozwiązane nieuświadomione konflikty wewnętrzne. Najczęściej są to konflikty pomiędzy dążeniami jednostki a jej możliwościami, potrzebami a obowiązkami, pragnieniami a normami etycznymi. Pojawiają się wtedy, kiedy wrażliwa i nieodporna na stresy osobowość poddawana jest presji sytuacji (często świadomie akceptowanej), a wymagającej od niej funkcjonowania sprzecznego z nieuświadomionymi tendencjami.

Psychicznymi objawami nerwicy są najczęściej lęk, apatia, przygnębienie, różnego rodzaju fobie i natręctwa, histeria i hipochondria.

Często występują zaburzenia czynnościowe różnych narządów wewnętrznych, mimo, iż nie stwierdza się żadnych zmian organicznych.

Źródła nerwicy często znajdują się w dzieciństwie chorego, kiedy to niewłaściwe metody wychowawcze, presje i oczekiwania wpłynęły na ukształtowanie niewłaściwych cech osobowości, uniemożliwiających samoakceptację i wykształcenie umiejętności adaptacyjnych.

Stany nerwicowe powodują nieprzystosowanie do życia, niezdolność samorealizacji, zaburzają kontakty z innymi. Leczenie nerwicy polega na długotrwałej psychoterapii, której celem jest uświadomienie sobie przez pacjenta istoty wewnętrznego konfliktu, rekonstrukcja osobowości i rozwinięcie zdolności adaptacyjnych. Środki farmakologiczne mogą mieć funkcję tylko wspomagającą.

żródło: www.resmedica.pl
USŁUGI BEZPŁATNE
W RAMACH UMOWY Z NFZ

poradnie:
psychiatryczno-psychologiczna
logopedyczna

Kraków, ul. Rusznikarska 17
tel. (012) 632 20 90
poradnie:
psychiatryczna
psychologiczna
logopedyczna
antynikotynowa

Kraków ul. Pachońskiego 12
tel. (012) 420 50 00
rejestracja@psychemed.pl
© 2009 PSYCHE-med | webmaster