o firmie

usługi bezpłatne

usługi odpłatne

rejestracja

lekarze

psycholodzy

logopedzi
PRYWATNY PSYCHIATRYCZNY GABINET LEKARSKI
Małgorzata Winkiel-Skóra
lek.med. psychiatra
tel. 0601 44 72 61
Metoda Simontona - wszechstronny i spójny, poznawczo-behawioralny program samopomocy emocjonalnej dla chorych na nowotwory złośliwe i osób ich wspierających. Jest to prawdziwie holistyczny program odnoszący się do wszystkich podstawowych sfer życia:

I. Strefa behawioralna:
1. Relaks
2. Wizualizacja
3. Kształtowanie zdrowych nawyków
4. Stosowanie się do leczenia
5. Aktywne uczestnictwo w terapii
6. Rekreacja
7. Zachowania prozdrowotne (asertywność, dieta, ruch, itd)

II. Strefa poznawcza (RTZ):
1. Kształtowanie zdrowych myśli, przekonania i postawy - ich wpływ na emocje i zdrowienie
2. Stawianie celów
3. Rozwiązywanie problem
4. Obraz samego siebie

III. Strefa emocjonalna:
1. Rozwijanie i utrzymywanie nadziei
2. Skuteczne radzenie sobie z lękiem, przygnębieniem, złością, poczuciem beznadziei i bezradności.
3. Przystosowanie i radzenie sobie z codziennymi stresami
4. Rozwój "kompetencji emocjonalnej"
5. Skuteczne radzenie sobie w stanie kryzysu emocjonalnego
6. Radzenie sobie z poczuciem winy

IV. Strefa duchowa:
1. Rozwój zdrowych przekonań duchowych/filozoficznych/religijnych
2. Odkrywanie znaczenia, głębokiego spełnienia i sensu życia
3. Radość życia
4. Przekonania i emocje związane ze śmiercią

V. Strefa społeczna i rodzinna:
1. Rozwój systemu wsparcia
2. Stosowanie dostępnych źródeł wsparcia
3. Rozwój umiejętności komunikowania się z bliskimi
4. Wsparcie dla osób wspierających

VI. Strefa fizyczna:
1. Dieta
2. Aktywność fizyczna
3. Zabawa i rekreacja
4. Jakość życia i umierania

W Programie Simontona stosuje się w sposób wzajemnie uzupełniający następujące modalności:

1. Terapia indywidualna
2. Terapia grupowa
3. Terapia rodzinna
4. Edukacja o nowotworach złośliwych, układzie odpornościowym, emocjach i samo-pomocy.


źródło: www.simonton.pl
USŁUGI BEZPŁATNE
W RAMACH UMOWY Z NFZ

poradnie:
psychiatryczno-psychologiczna
logopedyczna

Kraków, ul. Rusznikarska 17
tel. (012) 632 20 90
poradnie:
psychiatryczna
psychologiczna
logopedyczna
antynikotynowa

Kraków ul. Pachońskiego 12
tel. (012) 420 50 00
rejestracja@psychemed.pl
© 2009 PSYCHE-med | webmaster