Krakowskie Centrum Zdrowia Psychicznego

REJESTRACJA

IV piętro
pokój 406

Tel. 12 632 20 90


KIEROWNIK SEKRETARIATU

Anna Sas
mgr pielęgniarstwa

SEKRETARIAT/REJESTRACJA

Anna Kwiecińska
pracownik socjalny
certyfikowany terapeuta środowiskowy

Barbara Feluś
pracownik socjalny
certyfikowany terapeuta środowiskowy

Małgorzata Bogacka
pracownik rejestracji