PSYCHOZY

Psychozy, to najpoważniejsze choroby psychiczne.

1% ludności choruje na psychozę, która nazywa się Schizofrenią. Leczenie jej przy obecnie stosowanych lekach powoduje, że osoby chorujące na nią, żyją najczęściej jak osoby zdrowe, zakładają rodziny, pracują, prowadzą firmy. Kiedyś tacy pacjenci trafiali do domów pomocy i na renty, a teraz, jeśli są zmotywowani do leczenia, funkcjonują coraz lepiej.

Do psychoz należą też
zaburzenia urojeniowe, omamowe, o różnej etiologii, o różnym podłożu.

Zaliczana tu jest również
CHAD czyli choroba afektywna dwubiegunowa, choć CHAD może też mieć łagodny przebieg, jeśli występuje pod postacią tzw. spektrum CHAD.

Również zaburzenia depresyjne mogą być psychotyczne.

Psychozy mogą też występować w przebiegu uzależnień.

Mogą też występować u pacjentów geriatrycznych z różnymi otępieniami, ale też jako powikłanie chorób somatycznych, lub jako reakcja na silny stres.

Psychozy występują też u dzieci.

Opracowanie: Psychemed