LĘK

Lęk to negatywny
stan emocjonalny związany z antycypacją niebezpieczeństwa nadchodzącego z zewnątrz lub pochodzącego z wewnątrz organizmu,
objawiający się jako
niepokój, uczucie napięcia, skrępowania, zagrożenia.
W odróżnieniu od strachu jest on procesem wewnętrznym, nie związanym z bezpośrednim zagrożeniem lub bólem.

Lęk staje się patologiczny, gdy stale dominuje w zachowaniu, gdy nie pozwala na swobodę, a w konsekwencji prowadzi do zaburzeń. Reakcje lękowe tracą swoją przystosowawczą funkcję i są nieadekwatne do bodźców, a niepokój wywołują sytuacje nie mające znamion zagrożenia.

Lęk staje się często punktem krystalizacyjnym dla innych objawów, przybiera postać

  • nieokreślonego niepokoju,

  • napadów lękowych bądź

  • zlokalizowaną - dotyczącą określonej części ciała lub sytuacji.Lęk to najczęściej,

  • Lęk ukryty - przemieszczenie z przejawu w postać np. somatyczną.

  • Lęk wolnopłynący - uczucie przenikającego nieokreślonego niepokoju

  • Lęk napadowy (paniczny) - ostry napad lęku z poczuciem przerażenia (obawa przed śmiercią lub zwariowaniem) oraz z silnymi objawami wegetatywnymi

  • Agitacja - silny lęk z towarzyszącym niepokojem ruchowym

  • Lęk fobiczny (sytuacyjny)- fobia - obawa przed określoną sytuacją, która doprowadza do jej unikaniaOpracowanie: Psychemed